Becker Professional 50   GPS za kamion, automobil, kamper , motorcikl

Sa najnovijim kamionskim i obicnim kartama cele evrope .
Mogucnost  definisanja profila kamiona kao i vozaca ,   restrikcije za prikolice kao i ostale  parametre za profesionalnu upotrebu .

Uredjaj ima  srpski jezik i glas ,   interesne tacke( POI  tacke )   kako za kamion ( pumpe, parkinge . . . ) tako i za  automobile ( parkinge pumpe , trzne centre, bolnice . . . )

Sa orginlanim punjacem i  orginalnim magnetnim nosacem . U sebi ima ugradjen i TMC funkciju